Alpler Hayvancılık

Gebe Düve Kriterleri

  • A - İthal edilecek damızlık gebe düveler için sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği tarafından onaylanan verim kayıtları kabul edilmektedir.
  • Seçim işlemi yalnızca yetiştirici tarafından hazırlanan ve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan gebe düveler arasından yapılmaktadır.
  • A - İthal edilecek damızlık gebe düveler ; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmeden geçmiş, Toplam Damızlık Değer Endeks güvenirlilikleri (R) en az % 65 olan, aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi ile tohumlanmış hayvanlarıdır.
  • Bizim tarafımızdan tedarik edilen tüm damızlık sığırlar - TBC; bang; leucosis, bruselloz, IBR / IPV ve BSE hastaliklardan ari´dir.
  • Seçilen hayvanların üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan kulak küpesi bulunmaktadır.
  • Ayrıca hayvanlar, bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgesine sahiptirler. (Soy kütüg ve Önsoy kütügü bulunmaktadir)
  • Doğal ortamlarında yetişip toplanan bu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlari bizzat kendiniz katilabilir ve secebilirsiniz!